szombat, október 25

Diavetítő

Diavetítő ablakunk legújabb fotói október 20.-ai terepbejárásunk során készültek.
Zsolt, Zoli és jómagam a település keleti bejáratától indultunk majd észak felé tartva jutottunk el az úgynevezett Table Hill magaslatig.

A nap eredményeiről részletesen október 20-i bejegyzésünkben olvashatnak .

A nap képe

Nap képe rovatunk következő darabja Gregori Ákos kollégánkat ábrázolja október 21-e reggelén, útban a lelőhely felé.

péntek, október 24

Az elveszett templom

A négyzetháló kitűzése lehetővé tette, hogy munkánkat a leginkább sürgető feladattal, a templom és közvetlen környezetének vizsgálatával folytassuk. II. Szeszósztrisz halotti temploma a királyi kultusztemplomok fejlődéstörténetének fontos állomása, szerkezetének megismerése ezért – lepusztult állapota ellenére is – rendkívüli fontossággal bír. Az eleddig megtisztított és dokumentált struktúrák felettébb nehezen hozhatók összhangba a Petrie által 1923-ban közölt alaprajzzal, és a helytelen ásatási metódus révén kontextusról alig beszélhetünk. Minden jel szerint a Petrie által egykor feltárt előudvar erősen megrongálódott, az udvar burkolatát képező mészkőlapokat a közelmúltban kitermelték, ugyanakkor az újonnan feltárt részek dokumentálásával majdnem duplájára nő a templom megismerhető területe. Jómagam az új és régi hányók átfésülésével töltöttem a napot, melynek eredményeképp különböző architekturális elemek és szépen faragott relief-töredékek gazdagítják leleteink tárát, utóbbiak fontos adalékok a templom ikonográfiai programjának rekonstruálásához.

október 21. A második munkanap

Ma a tegnapi munkanaphoz képest munkáink elsősorban kutatásunk fő területére, azaz el-Lahun településére és a hozzá tartozó templomra fókuszált. A lelőhelyen tett első látogatásunk során említett ásatási munkálatok a Supreme Council of Antiquities részéről a település környékét sem hagyták érintetlenül. A templom területének egy jelentős, egybefüggő része és a komplexum déli falának mentén egy hosszabb sáv került „feltárásra”, mely révén feltételezhetően a templom udvarához tartozó agyagtégla és kő jelenségek kerültek a felszínre. Ezek felmérését és rajzolását kezdte meg Zsolt ezen a napon. A templom jelenségeinek napvilágra kerülése nem várt lehetőség számunkra az épület szerkezetének vizsgálatára, azonban a „feltárás” negatív következményekkel is járt.
Az ásatás hányói közt járva ugyanis több, a templom faldekorációjához tartozó relieftöredékre bukkantunk, melyekkel láthatólag nem törődtek a feltárás során, így megbecsülni sem tudjuk mennyi információ veszett el a területen folyó munkálatok révén. A töredékek dokumentálását Zoli kezdte meg.

A mai napon megkezdtük a felszínen található kerámialeletek felszedését és rendszerezését. A geodéta kollégáink által kimért rácshálózat pontjait használva 10 x 10 méteres szelvényekben kezdtük meg a munkát, melyeket a könnyebb kezelhetősg kedvéért további négy 5 x 5 méteres négyzetre osztottunk. Kezdésként egy a kerámiahalmok közelében fekvő négyzet kerámiaanyagát szedtük fel, dokumentálási rendszerünket kipróbálandó kisebb anyaggal. Így is a nap végére több mint 500 töredéket gyűjtöttünk, melyek közül majd 60 diagnosztikus darabot számoltunk.

Földmérő mérnök kollégáink Marcellel kiegészülve tovább folytatták a raszterháló kitűzését, a templom környékéről a település területe felé haladva.

Az idő egész nap enyhén felhős volt, gyakran kellemes széllel kiegészülve, így eredményessége mellett kifezetten kellemes napot tudhatunk magunk mögött.

Október 20. Az első munkanap

Végre. Még elviselhető forróság és erős szél közepette láttunk munkához. Tekintettel arra, hogy a SCA a koncessziós területünkön is újabb feltárásba kezdett, programunkat az új helyzethez igazítottuk: a térképészeti munkát az SCA kérésének megfelelően a királyi halotti templom hevenyészve kiásott részének (feljáró, előudvar illetve az egykori kultuszépítmény elülső szektora) építészeti felmérésével és a hányók alapos átkutatásával egészítettük ki - mentve, ami menthető, mielőtt a napnak és a szél erodáló hatásának kitett iszaptégla maradványok végképp szétporladnak. Amíg geodéta barátaink a négyzetháló kitűzésével foglalatoskodtak, Máté, Zsolt és jómagam eredeti szándékunknak megfelelően a hatalmas lelőhely egy marginális szegmensét jártuk be, mely a település (Kahun) keleti főkapujától a piramistól mintegy másfél kilométerre északra fekvő Table Hill formációig húzódott. A kérdéses sávban minden egyes régészeti jelenséget rögzítettünk. Reményeink szerint a bejárások segítségével a lelőhelynek az eddiginél sokkal cizelláltabb képét rajzolhatjuk fel, kiváltképp, mivel Petrie az általa megásott területek egy részéről semmilyen felmérést nem készített, helyüket hevenyészett térképén nem jelölte, ismertetésükkor csupán néhány soros leírásra szorítkozott. Igaz ez például arra az antik krokodiltemetőre, melynek pontos helyét és kiterjedését a Table Hill tetejéről készített felvételek segítségével határoztuk meg. A kiterjedt temető pontos felmérése a jövő egyik fontos feladata lesz. A bejárás során kőeszközök jól megfogható koncentrációin túl olyan depressziókat is észleltünk, melyek korábban nem ismert aknasírok száját jelölhetik. Első benyomásunk alapján ezek a sírok a 900. temető északi kiterjedését képezhették. A méretek és koordináták felvételén túl mintákat vettünk a sírok körül szétszóródott cserepekből is. A Table Hill közel 6 m mély aknasírjának közeléből került elő első felszíni leletünk, egy fajansz szkarabeusz töredéke.

szerda, október 22

Diavetítő

A diavetítő újabb fotósorozata október 18-ai, a lelőhelyen tett első látogatásunk at mutatja be az érdeklődők számára.

A nap képe

Nap képe rovatunk mai fotója első munkanapunkon, október 20-án készült, Zolival és Zsolttal folytatott terepbejárásunk során. A kép tanulsága, hogy nemcsak erősen veszélyeztetett, de néhol kifejezetten "veszélyes" terepen kell dolgoznunk.

október 20. Megkezdtük a munkát a lelőhelyen

Az előző nap adminisztrációs kötelezettségeinek elintézése után végre megkezdhettük a munkát el-Lahun településének területén.

A misszió első szezonja során megkezdi a 1600 hektáros terület régészeti térképének elkészítését és a felszínen megfigyelhető építészeti maradványok felmérését. Ezen feladatok mellett szisztematikus régészeti terepbejárásokkal megpróbáljuk azonosítani a Petrie által már dokumentált lelőhelyeket és a készülő térképen rögzítjük az új régészeti jelenségeket is. Az ezekhez tartozó leletanyag gyűjtése és kiértékelés során a terület történetéről és lelőhelyeinek jellegéről is pontosabb képet kaphatunk.

Első munkanapunkon a csapat két részre osztva dolgozott. Laci, Ákos és Marcel hozzálátott a topográfiai térkép és a lelőhely 10 x 10 méteres négyzetekből álló rácshálózatának (raszter) kitűzéséhez. Eközben Zoli, Zsolt és jómagam megkezdtük a 1600 hektáros terület bejárását a település Keleti kapujától indulva a kutatási területünk északi határpontjaként szolgáló Table Hill kiemelkedéséig.

Első napjaink munkáiról és azok jelentőségéről az érdeklődők Zoli „tollából” a holnapi nap egy részletesebb bejegyzést is olvashatnak.

október 18. Az első látogatás a lelőhelyen

A délelőtt óráit a kötelező, megérkezésünkhöz és a terepi munkák elindításához szükséges adminisztratív kötelezettségek teljesítésével töltöttük. Ennek során először a Fayoum-i inspektorátusra látogattunk el, ahol megismertük későbbi munkáink helyi felügyelőjét, Mohamed Rageiyt, majd a rendőrségen jelenlétünk hivatalos bejegyzéséhez és az ehhez kapcsolódó rendőri biztosításhoz kapcsolódó papírmunka várt ránk.

Hivatalos ügyeink elintézése után meglátogattuk el-Lahun lelőhelyét. Első „turista” látogatásunk képeit az érdeklődő a bejegyzések melletti diavetítőben találja. A misszió tagjainak nagy része (Zoli és jómagam kivételével) először járt a területen, ezért részletesen bejártuk nemcsak az elkövetkezendő munkáink elsődleges helyszínéül szolgáló települést, de a piramis környékét, az ahhoz kapcsolódó épületeket (a keleti kápolna, a piramis északi oldalán elhelyezkedő masztaba sírokat illetve a szatellit piramist), a Petrie által heb-szed kápolnaként meghatározott területet és az úgynevezett West Ridge sírjait is.

A piramis környékén meglepődve tapasztaltuk, hogy a Supreme Council of Antiquities (SCA) a site management program részeként újabb ásatási szondákat nyitott a területen, melyek a későbbiek során fontosak lehetnek a piramis komplexum szerkezetének alaposabb megértésében.

október 17. Megérkezés Medinet el-Fayoumba

A koradélutáni órákban indultunk útnak a survey bázisául szolgáló Medinet el-Fayoum városába, ahol a szállás elfoglalása és felszerelésünk elrendezése után csatlakozott hozzánk a projekt társdirektora Ashraf el-Senussi, a Kom Aushin múzeum kurátora.
A első napok feladatainak hivatalos egyeztetése után egy közeli kávézó teraszán limonádé és vízipipa kíséretében zártuk a napot.

október 16. Kairóban összeáll a misszió

Hárman, Szűcs László, Gregori Ákos és jómagam, már tegnap (azaz október 15-én) megérkeztünk a fővárosba, estére pedig befutott Németországból a misszió egyik építésze, Marcel Hellendahl.
A hajnali órákban aztán csatlakozott hozzánk a misszió vezetője, Horváth Zoltán és az építészeti felmérés munkáinak irányítója Vasáros Zsolt is, akik ezt megelőzően a Théba nyugati partján fekvő, és az ELTE hajdani legendás tanszékvezetője, Gaál Ernő által kutatott, thébai Amenhotep sír feltárásán dolgoztak.

A nap hőse

Blogunk különleges bejegyzéssel jelentkezik ma elsőként. A nap hőse rovattal nem szeretnénk sorozatot indítani, azonban a mai nap eseményei megalapozták ezt a cím kiosztását.
Marcel Hellendahl kollégánk ugyanis rálelt a város egy olyan internet kávézójára, ahol nemcsak a blog szerkesztéséhez szükséges kellő sebességű internet kapcsolat adott, hanem saját laptopjainkat is használhatjuk.
Ezáltal végre kellő sűrűségben és magyar ékezetekkel ellátva frissíthetjük bejegyzéseinket. Az eddigi problémákért ezúton is elnézést kérünk, helyzetünket pedig egy holnap különleges nap képe bejegyzéssel fogjuk bemutatni, mely korábbi és mostani internet körülményeinket illusztrálja.
Tehát mégegyszer köszönjük Marcel.

kedd, október 21

A nap képe

Nap képe rovatunk fotói ásatási mindennapjaink egy-egy érdekes vagy éppen humoros pillanatát illusztrálják, megpróbálva ezzel ittlétünk élményét egy kicsit közelebb hozni az érdeklődők számára.

A nap képe sorozat első bejegyzésének fotója október 18-án készült el-Lahun lelőhelyén tett első látogatásunk alkalmával és jómagam kivételével a misszió tagjait ábrázolja (balról jobbra haladva): Zoli, Ákos, Laci, Marcel és Zsolt.

Látogatásunk rövid leírása október 18. című bejegyzésünkben olvasható.Diavetítő

Kedves érdeklődők.
A bejegyzések mellett található diavetítő ablakában futó képsorozatokkal a misszió munkájához kapcsolódó témákat, történéseket próbáljuk meg megeleveníteni. A diaképre kattintva az Olvasó közvetlenül a www.picasa.com felületen elhelyezett, témák szerint mappákba rendezett teljes méretű fotókhoz jut, ahol a korábbi diavetítők sorozatai között is böngészhet.

A könnyebb eligazodás érdekében a diavetítők képeihez kapcsolódó események blogbejegyzéseiben mindig utalunk a fotókra, és rövid leírást is csatolunk hozzájuk.

Diavetítőnk első képsorozata Zoli és jómagam tavaly, a területen tett látogatásának fotói, melyeket a lelőhely fő egységei szerint próbáltuk rendezni.