csütörtök, október 1

Lahun 2009 - Nagyobb, hosszabb és vágatlan

A tavalyi első, viszonylag rövid szezon után, terveink és reményeink szerint 2009 októberében folytatódik a magyar régészeti munka az egyiptomi Fajjúm-oázis bejáratánál fekvő el-Lahun rommezején. Az idei évad fő célkitűzései között a térképészeti munka kiterjesztésén, a felszíni kerámia gyűjtésén és elemzésén illetve a 2008-ban megkezdett építészeti felmérések folytatásán túl, új elemként a templom és település alkotta egység déli-délkeleti szektorának magnetométeres feltérképezése illetve az el-Lahun falu mai lakosságának körében végzett antropológiai kutatómunka szerepel. A konvencionális régészeti terepmunkától némiképp idegen kutatási panel a Petrie által közel száz éve végzett ásatások történetének ma még nem ismert epizódjait kísérli meg tisztázni.


A 2008-as terepi adatok feldolgozása és kiértékelése után az első szezon eredményei közül érdemes megemlíteni, hogy
  • a bejárás során lokalizált új objektumok igazolják a terület magas régészeti potenciálját,
  • az alapokig lepusztult királyi kultusztemplom egykori kiterjedése és struktúrája megállapítható,
  • a templomterületet borító halmok még ma is nagy számban tartalmaznak festett domborműtöredékeket, melyek egykoron a templombelsőt díszítő jelenetek maradványai,
  • a halotti kerület régészeti képe több helyen bizonyíthatóan eltér a Petrie és társai által sugallt struktúrától,
  • az újonnan felfedezett "bejárati komplexum" a középbirodalmi királyi kultuszkomplexumok építészeti fejlődésének lényegi eleme,
  • a felszíni kerámiaanyag a templom és település szektoraiban dominánsan kései 12. dinasztia kori, és a templomi hulladékkúpról származó minták kifejezetten az általunk is keresett élelemtermelő- és raktározó komplexum, a shena jelenlétére utalnak. 


A Szépművészeti Múzeum egyiptomi missziójában 2009-ben az alábbi partnerintézetek vesznek részt:

Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Petrie Museum of Egyptian Archaeology - University College London
Karanis Site Museum - Supreme Council of Antiquties
Research Institute for Visualization, Architecture and Archaeology (RIVAA)
Polish Academy of Sciences, Institute of Archaeology and Ethnology

Viszontlátásra október közepén!

Horváth Zoltán