hétfő, május 24

The royal temple foundation deposits at El-Lahun / A királyi templomalapítási áldozatokról


Four Ancient Egyptian Cemeteries Discovered at El-Lahoun in the Fayoum


And read more:

Two intact foundation deposits of the Senwosret II mortuary temple have been discovered and excavated by the archaeological mission of the Museum of Fine Arts, Budapest at El-Lahun, Fayum. The covering slabs of the shafts were located during the systematic reinvestigation of the now ruined temple area in search for foundation cuttings, wall imprints and extant mud-brick architecture to specify the actual extension of the almost completely dismantled cult building. The once monumental temple dedicated to the mortuary cult of King Senwosret II (c. 1880-1873 BC) was heavily quarried for its stonework still in Antiquity, leaving hardly more than foundation cuttings, small-scale decorated relief-fragments and large mounds of debris at the site.
The well-carved shafts, each equipped with an elaborate blocking system consisting of three large limestone slabs with layers of pure sand between them, situated at the southeast and southwest corner points of the temple, respectively, and contained a fine collection of finds similar but not identical in content to the central foundation deposit excavated by the British archaeologist William Matthew Flinders Petrie in 1889. The object types found buried in sand at the bottom of the pits represent an excellent and unique set of items used for royal temple foundation deposits. In ancient Egypt, the ritual burying of such deposits was part of the ceremonies that marked the initiation of the construction of a new religious building.
Each shaft excavated by the Hungarian mission included a high number of pottery vessels (mainly beer jars with stoppers) as well as miniature models of regular domestic pottery ware, a pair of model bricks, white-painted wooden plates, a complete head of a ritually slaughtered ox accompanied with a perhaps intentionally broken foreleg, an extremely fine flint blade used for the ritual slaughtering, and semi-precious beads once belonging to a necklace. All finds have been transported to the Kom Aushim magazine for further study and publication.
For pictures, see the recently updated slideshow.

II. Szenvoszret fáraó (Kr.e. 1880-1873 körül) halotti templomának két, érintetlen alapítási aknáját fedezte és tárta fel a közelmúltban a Szépművészeti Múzeum kutatócsoportja az egyiptomi Fajjúm-oázis peremén fekvő El-Lahun lelőhelyen. A gazdag alapítási áldozatot rejtő aknák fedőkövei akkor váltak láthatóvá, mikor a misszió tagjai a lepusztult épület egykori kiterjedésének meghatározása céljából a templom alapzatát szisztematikusan átvizsgálták fallenyomatok és iszaptégla építészeti maradványok után kutatva. A II. Szenvoszret halotti kultuszát befogadó templomot ugyanis kőanyaga miatt már az ókorban szétbontották; hajdani monumentalitását napjainkban már csak az alapozási árkok, a festett domborművek töredékei és a területet elborító törmelékhalmok idézik.
Az alapítási áldozat mesterien vágott aknái az egykori templomépület délkeleti és délnyugati sarokpontjai alatt kerültek kialakításra; a szájukat fedő kőlap alatt további két mészkőblokk és a közöttük lévő szűz homokréteg egy összetett zárórendszert képezett. Az aknák kibontásával az áldozati ajándékok míves és egyedi kollekciója került felszínre, mely jellegében és összetételében mutatott ugyan hasonlóságot a William Matthew Flinders Petrie angol régész által 1889-ben a templomterület közepén feltárt depozit leletanyagával, de lényeges pontokban el is tért attól. A kifejezetten erre a célra, nagy gonddal készített tárgyakat a templomalapítási rituálé során előre meghatározott rendszer szerint helyezték el az aknák alján, melyeket ezt követően homokkal töltöttek fel. A szakrális épületek esetében az áldozati ajándékok rituális eltemetése az építkezés megkezdését kísérő szertartás állandó eleme volt.
A különböző típusú agyagedények (főként bedugaszolt söröskancsók) és a valós életben használt edénytípusok miniatűr másolatai mellett a magyar misszió által feltárt aknák mindegyike tartalmazott egy-egy pár modell iszaptéglát, egy fehérre festett fa tálkát, az alapítási rituálé során levágott ökör koponyáját és annak látszólag szándékosan eltört mellső combcsontját, egy-egy kivételes finomságú kova pengét, melyet az állat rituális leölésénél használhattak, valamint egy nyaklánc féldrágakő gyöngyeit. A leletek a Kom Aushim központi raktárban kerültek elhelyezésre további tanulmányozás és publikáció céljából.
Képek a frissített diavetítőben láthatók.