hétfő, május 23

More on archaeological incompetence at Lahun: El-Ayedi explains / További részletek a lahuni ásatások szakszerűtlen voltáról: El-Ayedi magyarázkodik


Al-Ahram Hebdo publishes a brief article in French about the current state of affairs at Lahun, following that the Egyptian mission headed by Abdul Rahman El-Ayedi had been stopped by the Permanent Committee. Based on the report of the committee delegated by the Ministry of Antiquities to investigate the site under operation, the file has been sent to the Prosecutor General.
Mission leader El-Ayedi now claims that the site suffered more from the anarchy and widespread looting in the days of the revolution than from the fieldwork activities of his mission that included well-trained experts and professionals. For more details, see the article: Un arrêt et des questions.

The Hungarian mission conducting a survey fieldwork at the site since 2008 does not intend to comment on these claims in any form, as state reports including photographic evidence about the condition of the site have been submitted to the SCA (now Ministry) and they speak for themselves.


Az arab Al-Ahram Hebdo francia nyelvű internetes kiadásában egy rövid írás jelent meg az El-Lahunban folytatott egyiptomi ásatások utóéletéről, miután az Állandó Bizottság leállította az Abdul Rahman El-Ayedi vezette misszió munkáját. A Régiségek Minisztériuma által helyszínre küldött vizsgálóbizottság jelentése alapján az ügyet a főállamügyész hivatalához továbbították.
El-Ayedi a személyét ért vádakra reagálva elmondta, hogy szerinte a lelőhely elsősorban a forradalom kitörését követő anarchiának és fosztogatásoknak esett áldozatul, nem pedig az általa vezetett misszió ténykedésének, mely csapat egyébiránt kiválóan képzett, professzionális szakemberekből állt össze. További részletek itt.

A 2008 óta a lelőhelyen survey terepmunkát végző magyar régészeti misszió a maga részéről ezeket az állításokat nem kívánja kommentálni; a Régészeti Hivatalnak (jelenleg Minisztérium) benyújtott, részletes fotódokumentációval kiegészített jelentések a lelőhely állapotáról mindezt szükségtelenné teszik.