csütörtök, október 29

The misfortunes of the crocodiles – A krokodilok hányattatásaiBreaking up with the tradition to post only in Hungarian, we’ve decided to publish a couple of entries that might be interesting for a wider reading public in English as well. The first in the row is dedicated to an issue which tells more about the recent condition of the Lahun monumental area.

Little known but the vast desert plain housing the pyramid complex of Senwosret II was also a place where Sobek Neb-ra-sehui (Sobek, Lord-of-the-mouth-of-the-two-shrines), a local form of the crocodile god was venerated in ancient times. His cult was flourishing during and well after the Middle Kingdom, as it is evidenced by an area that the Hungarian El-Lahun Survey Project started recording in 2008. The extensive burial ground of the crocodiles, lying north of the pyramid and southeast of the Table Hill, dates to the 2nd century AD (Roman Period) as suggested by the presence of black pottery vessels found in sample tombs inspected by Petrie and Brunton some time between 1914 and 1920. The British archaeologists found that the crocodiles had been buried with eggs and covered with bundles of reeds tied with henna and marjoram and remains of olive and other plants. Most of the tombs, however, have remained untouched.


Upon our arrival in 2009 we discovered that the tombs, each carved out of rock for a single burial of a crocodile, have suffered considerably from illicit diggings since we abandoned the site in November 2008. The scene looked horrendous indeed: pottery vessels, crocodile mummies and other finds totally smashed and scattered all around as they had been just thrown out of the tombs. The burials, which fell a victim to serious vandalism, amount to 12-15 at least; all showing clear traces of very recent disturbances, done perhaps just a couple of days before we set out to work.Többek kérésére a jövőben azokat a bejegyzéseket, melyek mondanivalója a szakma részéről is érdeklődésre tarthat számot, igyekezünk angol nyelven is hozzáférhetővé tenni. Szóljon az első egy olyan esetről, mely mindennél többet árul el el-Lahun régészeti emlékeinek jelen állapotáról.

Talán kevésbé ismeretes, de a rommező, melyen II. Szeszósztrisz piramiskomplexuma magasodik, egyben Szobek krokodilistenség szent helye is volt, akit itt Szobek Neb-ra-szehui (Szobek, A-Két-Szentély-Szájának-Ura) néven tiszteltek. Jóval a Középbirodalom után is virágzó kultuszáról tanúskodik az a lelőhely, melynek feltérképezését 2008-ban kezdte meg az El-Lahun Survey Project. A piramistól északra, a Table Hill-től délkeletre fekvő kiterjedt krokodiltemető a sírokból előkerült kerámialeletek alapján a Római Korra (Kr. u. 2. sz.) keltezhető. A temetkezések túlnyomó többsége a mai napig feltáratlan, mindössze Petrie és Brunton brit régészek nyitottak fel néhány sírt valamikor 1914 és 1920 között. Elmondásuk szerint a krokodilokat tojásaikkal együtt temették el, testüket pedig henna és majoránna-levelekkel átkötött nádfonatokkal fedték, de a temetkezések nagy számban tartalmaztak egyéb növényi maradványokat is.

Az idei szezon kezdetén szomorú meglepetésben volt részünk. Azóta, hogy 2008 novemberében elhagytuk a terepet, a sírokban komoly károk keletkeztek. A látvány valóban borzalmas volt: a temető képét mindenütt illegális ásatások nyomai csúfították el. Széttört edények, csontok és darabjaira szakított krokodilmúmiák hevertek szanaszét, teljes összevisszaságban, ahogyan a sírokból kidobálták őket. Legalább 12-15 temetkezés vált a vandalizmus áldozatává, melyre a friss nyomok alapján mindössze néhány nappal érkezésünk előtt kerülhetett sor.

szerda, október 28

Visszatértünk...

Az első terepen töltött napunk október 27-ére esett. Geodétáink a tavaly felvett raszter pontjainak visszamérésével, esetenkénti korrekciójával bíbelődtek, Máté, András és jómagam pedig a 2008-ben megkezdett bejárásainkat folytattuk a település és a Table Hill közötti térségben, bemérve és felvételezve a Petrie által 900-as jelzettel ellátott temetőt a szatellit sírokkal egyetemben, illetve a közel 200 sírt számláló krokodiltemetőt a piramistól északra, nem messze a Table Hill lábától. A Lahunban szokatlan szélcsendet emberpróbáló hőség kísérte, no és persze új inspektorunk, usztaz El-Awni hümmögése, amit előszeretett használ az angol nyelvű társalgás helyettesítésére.

hétfő, október 26

Csöpörög az eső...

A mai, első teljes fayoumi napunk két dologgal ajándékozott meg minket: új inspektorunk, az Athribisz ősi városa mellől érkezett El-Awny ismeretségével, és egy kiadós esővel, mely kora délután söpört végig Medinet El-Fayoum városán, és csatornák és vízelvezetők híján latyakos és csúszos maszlaggá változtatták a máskor poros utcákat. Persze az eső egyáltalán nem új jelenség a Fayoumban: az ókorban az el-lahuni piramis oldalai mentén kivájt és homokkal feltöltött árkok a piramis oldalairól alácsorgó vizet szívták magukba egyfajta mesterséges szivacs módjára.

U20-as csapatunk Egyiptomban

Távolról jött emberekként gyakran ütközünk nehézségbe, amikor az egyiptomiak hazánk felől érdeklődnek, magarí („magyarok”) hajtogatjuk ilyenkor, a helyiek pedig próbálják korlátozott európai földrajzi ismereteikre támaszkodva bemérni országunkat. Ilyenkor a sport és elsősorban a foci nemzetközi nyelve gyakran van segítségünkre. Magyarország korszakos „nagykövetei”, „Puszkász” vagy „Kocisz” említése hallatán már többen azonosítanak minket, ismerősebbé válunk a távoli Afrikában is. Mostanra a nemzetközi szótár magyar lapjai új kifejezésekkel bővültek hála U20-as csapatunk egyiptomi, bronzéremmel zárult parádés menetelésének. „Magarí?” szalad fel a szemöldök, ráncolódik a homlok, nekünk pedig elég az utánpótlás csapatot említenünk, és máris felderülnek az arcok „Good football” kíséri a barátságos hátbaveregetést. Köszönet az U20-as csapatnak az utóbbi évtized legnagyobb labdarúgáshoz kötődő élményét szereztétek nekünk, hazánkat pedig újra felhelyeztétek a világtérképre.